ЗА ПРОЕКТОТ

И годинава до сопствен дом со проектот Купи куќа, купи стан.

Со проектот на Владата на Република Македонија „Купи куќа, купи стан“ граѓаните ќе може да аплицираат за субвенционирани станбени кредити, до 31 декември 2018 година. Овие кредити ќе може да се користат за изградба или доградба на куќа или за купување нов стан.