LLOJET E SUBVENCIONEVE

1. MODELI „GJYSMA E KËSTIT“

Qeveria do të paguajë gjysmën e këstit mujor (kapitalin dhe interesin) gjatë 5 viteve të para të pagesës së kredisë.
Interesi i kredisë për banim është i subvencionuar dhe është:

2. MODELI „GJYSMA E PJESËMARRJES“

Qeveria do të paguajë 50% të pjesëmarrjes për blerjen e banesës ose ndërtimin e shtëpisë, ose më së tepërmi deri 6.250 euro për kredi prej 50.000 euro. 

Interesi i kredisë për banim është i subvencionuar dhe është EURIBOR + 4.5 pikë të përqindjes gjatë tërë periudhës së kthimit