FAQJA E PARË
Me projektin e Qeverisë së RM “Blej shtëpi, blej banesë” qytetarët të cilët nuk kanë pronë tjetër në emrin e tyre dhe të ardhurat e të cilëve nuk tejkalojnë shumën prej 900 euro do të mund të aplikojnë për dy lloje të kredisë banesore të subvencionuar për blerjen ose mbindërtimin e shtëpisë ose blerjen e banesës.
Lexo më tepër
PËR KË DEDIKOHET
LLOJET E SUBVENCI-
ONEVE
APLIKIMI
KU MUND TË APLIKOJ
Aplikoni deri më 31 dhjetor 2019.
VIDEO