ЗА ПРОЕКТОТ
Со проектот на Владата на РМ „Купи куќа, купи стан“, граѓаните кои немаат друг имот на свое име и чии месечни приходи не надминуваат 900 евра, ќе може да аплицираат за два вида на субвенциониран станбен кредит за купување или доградба на куќа или за купување стан.
ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
ЗА КОГО СЕ ОДНЕСУВА
ТИПОВИ НА СУБВЕНЦИИ
АПЛИЦИРАЊЕ
КАДЕ МОЖАМ ДА АПЛИЦИРАМ
Аплицирајте до
31 декември 2019 година
„КУПИ КУЌА“ ЗА МЛАДИ